هپاتيت، دندانپزشك، بيمار

نويسنده: سيد محسن موسوي آريا
استاد راهنما: خسرو ثائبي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: هپاتيت ويروسي يكي از شايعترين و مسري ترين عفونت ها در جهان، خصوصاً در كشورهايي كه از نظر بهداشتي در سطح قابل قبولي نمي باشند، بوده و اصولاً مشكل بزرگ و پر اهميتي از نظر بهداشت و درمان خصوصاً كاركنان مراقبت هاي بهداشتي كه شامل مشاغل دندانپزشكي هم مي شود، بشمار مي آيد.
هپاتيت ويروسي، خصوصاً آنهايي كه از راه خون منتقل مي شوند، براحتي مي توانند از طريق خون، بزاق آلوده پوست آزرده و مخاط از فرد بيمار به افراد سالم (از بيمار به دندانپزشك، از دندانپزشك به بيمار و از بيمار به بيمار) انتقال يابند. دندانپزشكان بدليل ضرورت شغلي در معرض بودن با اين عوامل آلوده جزء افراد High Risk در مقابل اين بيماري مي باشند و همچنين بعنوان يك واسطه، اگر بدرستي از خطرات بيماري ناآگاه باشند و همچنين راههاي مقابله شامل اصول حفاظت و پيشگيري را نشناسند، مي توانند براحتي بيماري را در جامعه شيوع دهند. در حدود 10-5 درصد افرادي كه مبتلا به هپاتيت ويروسي مي شوند، پس از بهبودي ناقل مي مانند. وجود ناقلين سالم در اجتماع خطرناك مي باشد. اين افراد بظاهر سالم ويروس را در بدن خود دارند. وجود ويروس در اين افراد با بروز هيچگونه علائم باليني همراه نمي باشد. ولي اين حاملين بظاهر، عامل انتقال ويروس به سايرين مي باشند و نقش مهمي را در انتشار بيماري در جامعه دارند.
آگاهي از وضعيت حاملين ويروس كه همواره ريسك بالايي از انتقال عفونت را همراه دارند، ضروري مي باشد. بنابراين دندانپزشك مي بايست شناخت كامل از بيماري و همچنين سابقه پزشكي بيمار، شامل بيماريهاي دوران گذشته درمانهاي دارويي و تماسهاي فردي و همچنين راههاي مقابله و پيشگيري از آن را داشته باشد. زيرا دندانپزشكان توسط كارهاي دندانپزشكي و تماسهاي شغلي كه مداوم درگير با خون و بزاق و منابع آلوده مي باشند، در معرض خطر بالايي از عفونت قرار دارند و نه تنها خود مي توانند آلوده شوند، بلكه مي توانند عامل انتقال بيماري به مريض هاي ديگر، به افراد خانواده و ساير كساني كه با آنها در تماس نزديك هستند، باشند. آگاهي بر اين امر نياز شناخت كافي از بيمار، راههاي انتقال، اصول حفاظت و پيشگيري در جهت كنترل و مراقبت هر چه بيشتر از آن را ضروري مي نماياند. اميد است در اين مختصر توانسته باشم، شناختي هر چند اندك ارائه نمايم.
كلمات كليدي: