گردآوري مطالب تازه در مورد هپاتيت ويرال تيپ B

نويسنده: هاجر رحمتي اسكندر
استاد راهنما: نيكدخت تقوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هپاتيت ويرال حاد تيپ B يك بيماري عفوني جدي و شايعي است. اين بيماري انتشار جهاني دارد. طبق تخمين سالانه از مراكز كنترل بيماري ايالات متحده، انسيدانس هپاتيت ويرال حاد در طي 20 سال گذشته رو به افزايش بوده است. در سال 1985 تقريباً 000/60 مورد هپاتيت ويرال گزارش شده بود كه از ميان آنها بطور تخميني 29% هپاتيت تيپ A، 44% هپاتيت B و 27% هپاتيت تيپ non-B و non -A بودند.
در يك مطالعه در سال 1991 در 110 بيمار مبتلا به هپاتيت ويرال حاد دراتيوپي، 20% آنها از نوع هپاتيت تيپ B بوده اند.
در مناطقي مانند آسيا و آفريقا، بعضي از قسمتهاي آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي و خاورميانه عفونت HBV بطور متوسط يا شديداً آندميك است و در ايالات متحده، اروپا و استراليا درجه آندمي پائين است.
از ميان مبتلايان به هپاتيت ويرال حاد تيپ B در نهايت، حدود 5% به حالت مزمن در مي آيند كه در ايالات متحده و اروپاي غربي دومين علت شايع سيروز است و تا 40% از اين اشخاص (مبتلا به عفونت مزمن HBV كه كريرمزمن HBsAg هستند) ممكن است نهايتاً دچار كارسينوم هپاتوسلولر شوند. در آفريقا 80% از كارسينوم هاي كبدي به عفونت ويروس B نسبت داده مي شود.
از سال 1982 واكسن موثر عليه هپاتيت B در دسترس بوده است. يافته هايي كه در مورد حفاظت طولاني مدت ناشي از واكسن بدست آمده توجه را به سهولت پيشگيري عفونت در دوران بلوغ و بزرگسالي، از طريق مصون سازي شيرخواران معطوف ساخته است.
در اين مبحث از ميان انواع هپاتيت هايي كه به علل مختلف ايجاد مي شوند، مطالبي پيرامون هپاتيت ويرال از نوع حاد تيپ B در گروه بالغين به صورت گردآوري تهيه شده است و هدف از انتخاب اين موضوع پايان نامه اين است كه اين بيماري با وجود در اختيار بودن واكسن موثر در تمام دنيا و بخصوص در كشورهاي در حال توسعه (از جمله ايران) شايع است. در اين كشورها فرم مزمن بيماري شايع ترين علت سيروز است كه سيروز يك بيماري end stage كبدي است و احتياج به پيوند كبد دارد. هپاتيت B همچنين يك علت مهم براي كارسينوم هپاتوسلولر و مورتاليتي ناشي از آن است، لذا يك گردآوري از مطالب جديد در مورد آن انجام شد و اميد آن است كه مورد استفاده خوانندگان عزيز قرار گيرد.
كلمات كليدي: