هپاتيت گرانولومائي و گزارش مواردي از آن

نويسنده: محمد علي اسحاقي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: گرانولوم، علت شناسي، آسيب شناسي، عوارض، سل كبدي، طبقه بندي، هيستوپلاسموزيس، هپاتيت، بيماري گرانولوماتوز مزمن