سرطان معده و بررسي 1710 مورد آن

نويسنده: جواد غفاري
استاد راهنما: جواد هيئت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: نتايج: با توجه به شرح و تفسير راجع به سرطان معده ميتوان نتايج زير را به دست آورد:
1) بايد وضع اقتصادي- اجتماعي و اطلاعات بهداشتي مردم به سطح مطلوب برسد تا با استفاده از وضع مالي مناسب با آگاهي بالا از موادي كه سبب ايجاد سرطان معده مي شوند خودداري كنند و در عوض موادي كه باعث جلوگيري سرطان معده ميشوند مصرف شوند.
2) بايد پزشكان به فاكتورهاي زمينه ساز سرطان معده آگاهي كافي داشته باشند و بتوانند با دستورات بهداشتي از شيوع سرطان معده كاسته شود.
3) تشخيص زودرس سرطان معده بسيار مهم است پس بايد در افراد با ريسك بالا پي گيري و work up اندوسكوپي سالانه انجام پذيرد. كه اين روش با بيوپسي همراه است. يعني بايد برنامه Screening پياده شود. ضمناً بايد در بيماران سوء هاضمه بويژه 30 سال به بالا آندوسكوپي و X.Ray توصيه شود.
4) درمان درست اعم از جراحي و يا درمانهاي تكميلي نيز در بهبود وضع بقاي عمر بيمار موثراند ولي اين در مواقعي كه بيماري زود تشخيص داده شود بسيار نتايج عالي در بردارد.
بنابراين با بهبود فاكتورهاي محيطي، مواد غذايي سالم و يخچالي، وضع اقتصادي و مالي و آگاهي بهداشتي حتي فرهنگ مردم، شيوع سرطان معده به سطح بسيار پائيني نزول خواهد كرد.
كلمات كليدي: