تكنيكهاي مختلف جراحي كانسر مري

نويسنده: سعيد حسني طباطبائي
استاد راهنما: عبدالهي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: