ايدز و بارداري

نويسنده: گيتي خاني
استاد راهنما: دستجردي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: AIDS بيماري است كه از طريق ويروس HIV كه جزء دسته رتروويروسها مي باشند. انتقال مي يابد. اين ويروس با حمله به سيستم ايمني و ايجاد اختلال در فونكسيون اين سيستم، سبب نقص سيستم دفاعي و ابتلاء به عفونتهاي فرصت طلب، نئوپلاسما و ساير بيماريها مي گردد. اكنون پري والانس HIV، در زنان با سرعتي بيش از شيوع در مردان، در حال افزايش است و زنان و كودكان حدود پنجاه درصد از افراد HIV مثبت را تشكيل مي دهند. بنابراين AIDS در زنان و كودكان به عنوان يك كريز سلامتي، مطرح مي باشد.
يكي از عواملي كه سبب كاهش ريت انتقال از طريق جنسي مي شود، استفاده از protection مانند condom مي باشد. مشاوره و تست زنان باريسك بالا، ضروري است. بررسي CD4 طي بارداري در اين بيماران، اين امكان را به متخصصين امور مي دهد كه پيشرفت بيماري و نيز بررسي مراقبتهاي مورد نياز مادر را، با امكان بيشتري تحت كنترل درآورند. در صورتيكه CD4<500mm3 باشد، درمانهاي ضد رتروويروسي توصيه مي شود. با CD4<200mm3، پيشگيري بر عليه P.C.P. نيز، بايد انجام گيرد.
Zidovudine، از دسته داروهاي ضد رتروويروسي مي باشد. همچنين داروهاي ديگري مانند Dideaxyinosine، در بيماراني كه به Zidovudine پاسخ نداده يا آن را تحمل نمي كنند، مورد استفاده قرار مي گيرد. شير مادر يكي از راههاي انتقال شناخته شده، با اين حال در جوامعي كه علل اوليه مرگ و مير نوزادان بيماريهاي عفوني و سوء تغذيه مي باشد، شير مادر بايد توصيه استاندارد براي مادران حامله، از جمله آنهايي كه مبتلا به HIV هستند باشد. زنان باردار بايد به طور روتين بدنبال مشاوره، اطلاعاتي را در مورد آلودگي با HIV در طي حاملگي، كسب كنند. بدنبال بررسيهاي سرولوژيكي و كلينيكي، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه حداقل چهل درصد و شايد بيش از هشتاد درصد انتقال پري ناتال HIV، در طي زمان intrapartum صورت مي گيرد. افزايش بيماران زن مبتلا به AIDS، ظرف دو سال اخير از 7 تا 10 درصد به چهل درصد افزايش يافته، درحاليكه در اين مدت اين افزايش در مردان به هيجده درصد بالغ شده. به هر حال W.H.O. بيماري AIDS را به عنوان يك مشكل سلامتي جهاني كه بايد سبب بيداري و توجه جدي به آن گردد، اعلان كرده است و در كشورهاي پيشرفته، مبارزه برعليه AIDS بعنوان اولين هدف نامگذاري شده است.
كلمات كليدي: