ايدز در كودكان

نويسنده: رضا يعقوبي
استاد راهنما: مينو محرز
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: كودكان آلوده به HIV دچار نقص ايمني سلولي بوده و در تشكيل آنتي بادي نيز دچار اشكالند، در صورت داشتن عفونتهاي عود كننده يا شواهدي دال بر نقص ايمني (نظير غيرطبيعي بودن نسبت T4/T8) از درمان گاماگلوبولين ماهانه به صورت داخل وريدي مي توانند استفاده كنند.
- بايستي در نظر داشت كه درمان پروفيلاكسي جزء مهم در عفونت HIV كودكان مي باشد. براي پروفيلاكسي بر عليه پنوموني ناشي از پنوموسيستيس كاريني مي توان از كوتريموكسازول در بيماراني كه اين دارو را تحمل مي كنند، استفاده نمود.
- به علت مسائل عاطفي و رواني در بين اين بيماران و خانواده هاي آنها نياز به حمايت از طرف پزشكان، پرستاران، مددكاران اجتماعي و سازمانهاي اجتماعي دارند.
- طول عمر متوسط اين كودكان بعد از تشخيص 9.4ماه مي باشد و ميزان مرگ و مير در بچه هاي زير يكسال به مراتب بيشتر از بچه هاي بالاي يكسال مي باشد.
- از نظر پيشگيري غربالگري اهداكنندگان خون و فرآورده هاي خوني و حرارت دادن فاكتور V? تغليظ شده در 50 درجه سانتي گراد به مدت نيم ساعت احتمال خطر انتقال HIV را از اين راهها به طور قابل ملاحظه اي مي كاهد.
- از آنجا كه اكثريت كودكان مبتلا به ايدز اين عفونت را از مادرانشان كسب مي كنند، تلاش سازمانهاي بهداشتي بايستي در جهت تغيير رفتار بالغين و جوانان فعال از نظر جنسي متمركز گردد (تغيير رفتارهاي جنسي، كاهش تعداد شريك جنسي و قطع مصرف داروهاي مخدر از طريق وريدي).
- كنترل زاد و ولد و سقط جنين مي تواند از تزايد كودكان مبتلا جلوگيري نمايد. به هر حال مطالعات بيانگر سلامتي كامل 60 تا 80 درصد شيرخواران متولد از مادران آلوده اي است كه قبلاً يك نوزاد مبتلا به دنيا آورده اند.
- در كشورهايي كه آلودگي به HIV انتشار بيشتري دارد، بچه ها حتي آنهايي كه آلودگي بدون علامت به HIV دارند، بايد براساس برنامه استاندارد سازمان جهاني بهداشت واكسينه شوند. كودكان غيرايمن كه ايدز با علامت دارند، نبايد BCG دريافت كنند، ولي تزريق ساير واكسن ها بلامانع است.
كلمات كليدي: