بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستان كرج نسبت به بيماري ايدز (بهمن 79)

نويسنده: سيما فرد
استاد راهنما: مهرانگيز زنگنه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: بيماري ايدز يا به عبارتي «طاعون قرن» كه براي نخستين بار در سال 1981 در ايالات متحده امريكا شناخته شد، اكنون به صورت يك بيماري پاندميك و مهلك درآمده كه تلاشهاي گسترده جهاني را براي مبارزه با آن برانگيخته است.
UNAIDS (UNITED NATIONS PROGRAM ON HIV/AIDS) برآورده كرده است كه از شروع اپيدمي ايدز كه جمعيتي كلي حدود 47 ميليون نفر مبتلا بودند بيش از 33 ميليون نفر بزرگسال و كودك اكنون مبتلا به بيماري ايدز يا HIV در حال زندگي كردن هستند. با وجود شناخت وسيع بيماري در ابعاد مختلف نه تنها درمان قاطعي براي بيماري يافت نشده بلكه گسترش آن در جهان تشديد گشته است. بنابراين هنوز هم پيشگيري از ابتلا و آموزش بهداشت اصلي ترين راه مبارزه با ايدز به شمار مي رود. خصوصاً كشورهايي كه از لحاظ سطح بهداشتي پايين تر هستند. به نظر مي رسد كه مردم كشورمان خصوصاً نسل جوان احتياج به آموزش وسيع بهداشتي در مورد اين بيماري دارند لذا اهميت اين تحقيق بارز مي گردد.
اين مطالعه به صورت توصيفي تحليلي آينده نگر انجام گرديد. جهت انجام اين بررسي ابتدا از آموزش و پرورش هر 4 منطقه كرج مجوز لازم اخذ گرديد. جهت انتخاب دبيرستانها و كلاسها از جدول اعداد تصادفي استفاده گرديد. با مراجعه به هر كلاس پرسشنامه در بين دانش آموزان توزيع گرديد. قبل از توزيع پرسشنامه راجع به اهميت بيماري ايدز و اينكه تاكنون چند نفر در ايران و جهان به آن مبتلا گشته اند توضيحاتي داده شد. پس از پاسخ دادن پرسشنامه ها همان روز جمع آوري گرديد و پس از جمع آوري پرسشنامه ها از آنجائيكه پرسشهاي بيشتري در ذهن دانش آموزان ايجاد مي گرديد يك بروشور اطلاعاتي منتشر از سوي وزارت بهداشت و درمان راجع به بيماري ايدز داده شد و علاوه بر آن به پرسشهاي آنان پاسخ داده شد. تعداد پرسشنامه اي كه بين دانش آموزان توزيع گرديد 500 عدد بود ولي 100 پرسشنامه به دلايلي از قبيل چند پاسخ به يك سوال دادن مخدوش بودن، پاسخ ندادن به برخي سوالات و ... كنار گذاشته شد و 400 پرسشنامه از طريق سيستم كامپيوتري spss بررسي گرديد.
پرسشنامه ها حاوي دو گروه سوالات عمومي و اختصاصي بودند. سوالات عمومي شامل:
ميزان درآمد مالي خانواده (از زير 50 هزار تومان ماهيانه تا بالاتر از 150 هزار تومان)
ميزان استفاده از وسايل ارتباطي جمعي (از بسيار كم تا بسيار زياد) مي گرديد.
سوالات اختصاصي كه 10 سوال و به صورت تستي طرح شده بود بدين ترتيب بود كه پاسخ هر سوال فقط يك گزينه بود كه تمامي سوالات چهار گزينه اي بودند ولي سوال سوم 6 گزينه اي بود. عنوان سوالات اختصاصي به شرح ذيل مي باشد:
سوال 1 : مربوط به عامل بيماري ايدز
سوال 2و 3 و 4 :مربوط به راه انتقال بيماري ايدز
سوال 5 : مربوط به راه مبارزه با بيماري ايدز
سوال 6 : مربوط به علائم بيماري ايدز
سوال 7 : مربوط به راهنمايي فرد مبتلا به ايدز
سوال 8 : مربوط به اطلاع از مكانهاي پر خطر انتقال بيماري ايدز
سوال 9: مربوط به اطلاع از رفتارهاي پر خطر انتقال بيماري ايدز
سوال 10 : مربوط به برخورد با فرد مبتلا به ايدز
و به پاسخ صحيح هر سوال و در كل 20 امتياز تعلق گرفت كه امتياز دانش آموزان كه در ذيل آورده مي شود از اين 20 امتياز مي باشد.
كلمات كليدي: