نقش انترفرون در درمان هپاتيت C حاد و مزمن

نويسنده: مرضيه مير عنايت
استاد راهنما: روزبه ربيعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: