استفاده از داروهاي ضد ويروسي Ribavirin و Lamivudine در هپاتيت مزمن

نويسنده: لاله محمدي علمداري
استاد راهنما: روزبه ربيعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده:
كلمات كليدي: