نتايج كاربرد انترفرون در هپاتيت B و C

نويسنده: نرگس السادات زاهد
استاد راهنما: سيد ابوالقاسم رئيس سادات
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران،
چكيده: هپاتيت ويروسي از بيماريهاي شايع كشور ماست و در تقسيماتي كه بوسيله سازمان جهاني بهداشت انجام شده ايران در گروه كشورهاي با شيوع متوسط قرار دارد. امروزه در سراسر دنيا تحقيقاتي جهت دستيابي به داروي مناسبي براي درمان هپاتيت انجام مي شود و در حال حاضر انترفرون بعنوان بهترين دارو و در درمان هپاتيت B و C شناخته شده است. اين مجموعه گردآوري نتايج تحقيقاتي است كه بوسيله محققان تا سال 1993 انجام شده است. اميد است كه مورد قبول واقع شده و گامي در جهت درمان بيماران مبتلا به هپاتيت هاي ويروسي B و C باشد.
كلمات كليدي: