بررسي سرطان مري (در جوانان) در مدت ده سال (1370 – 1360) در بيمارستان شهداي تجريش

نويسنده: افشين مرادي شهر بابك
استاد راهنما: محسن آريازاد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: چكيده : در بررسي 184 مورد بيمار مبتلا به سرطان مري كه در مدت 10 سال در بيمارستان شهداء تحت بررسي قرار گرفتند متوجه مي شويم در موارديكه بيماري در سن پائين تر از 40 سالگي مشاهده مي شود احتمال وجود ضايعه در ثلث فوقاني مري بسيار بيشتر از حالتي است كه بيماري در افراد با سن بالاتر از 40 سالگي ديده مي شود . در اين موارد هيستولوژي ضايعه هميشه اسكواموس سل كارسينوما مي باشد.
كلمات كليدي: