ايدز و حاملگي

نويسنده: فرناز زندوكيلي
استاد راهنما: زهره شاهوردي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: ايدز در حقيقت بيماري است كه مي توان آنرا مجموعه اي از انواع عفونت هاي فرصت طلب دانست كه به علت نقص در سيستم ايمني بدنبال عملكرد ويروس HIV بر روي لنفوسيت T بوجود مي آيد. متاسفانه به دليل عدم وجود اطلاعات كافي در جهت درمان اين بيماري، در حال حاضر به شكل اپيدمي در جهان آمده است. در حال حاضر حدود 1 ميليون نفر ايدزي در جهان وجود دارد كه تخمين زده مي شود تعداد واقعي مبتلايان 4-3 برابر موارد گزارش شده است. از نظر توزيع جغرافيايي افريقا با 71% داراي بالاترين ميزان آلودگي است. از نظر توزيع جنسي مردان و زنان به نسبت مساوي به اين عفونت مبتلا گشته اند. دانشمندان پيش بيني كرده اندكه تا سال 2000 ميلادي حدود 30 تا 40 ميليون انسان به ويروس ايدز آلوده خواهند شد كه 20 تا 30 ميليون آن را مردان و زنان بالغ، به نسبت مساوي و 10 ميليون نفر آنرا كودكان تشكيل مي دهند . از اين رقم 40 ميليوني، 90% ساكن جهان سوم خواهند بود. راههاي اساسي انتقال ويروس HIV شامل : 1) تماس جنسي 75% 2) انتقال به وسيله خون يا فرآورده هاي خوني 5%، 3) از مادر آلوده به فرزندش 35-20% است. سه علامت اختصاصي در سيستم ايمني افراد مبتلا به عفونت HIV وجود دارد كه ترياد ايدز معروف است و عبارتند از: 1) كاهش تعداد لنفوسيت هاي CD4 كه غالبا منجر به كاهش نسبت T4/T8 يا لنفوپني مطلق مي گردد. 2) افزايش گاماگلوبولين خون (افزايش پلي كلونال IgG)، 3) پاسخ مختل سيستم ايمني در به يادآوردن آنتي ژن هايي كه در آزمايش پوستي به كار برده مي شوند. روش تشخيص عفونت به روش ELISA و Westernblot مي باشد. با ظهور آنتي بادي در 12-5 هفته بعد از ابتلا به عفونت، به روش هاي فوق الذكر مي توان براي بيمار تشخيص گذاشت. تظاهرات باليني عفونت HIV شامل طيف وسيعي بوده كه با زوال تدريجي سيستم ايمني خود را بيشتر نمايان مي سازد و مي توان از آنها مواردي مانند لنفادنوپاتي منتشر، اسهال، كاهش وزن، كانديدياز دهاني و انواع عفونت هاي فرصت طلب را نيز نام برد. متاسفانه تاكنون درمان قطعي جهت عفونت HIV كشف نگرديده است. در حال حاضر بهترين داروي موجد Zidovudine است كه از طريق مهار ترانس كريپتاز معكوس سبب جلوگيري از تكثير ويروس مي شود. از نظر پيشگيري از انتقال عفونت HIV بر ساير افرا جامعه، مهمترين كار عدم تماس با خون و ترشحات فرد آلوده مي باشد. از نظر بررسي ايدز در زنان چنين به نظر مي رسد كه نيمي از مبتلايان به عفونت HIV زن مي باشند كه مشخصا 80% در سنين توليد مثل (39-13 سال) به سر مي برند. ريسك ابتلا به ايدز 2/13 برابر در زنان سياه و 1/8 برابر در زنان اسپانيايي تبار بيشتر از زنان سفيد پوست مي باشد. بيشترين طريق انتقال در زنان، از طريق تزريق وريدي (52%) و سپس تماس جنسي با مردان مبتلا به عفونت با HIV بوده است. در ايران اين الگو تغيير يافته و اكثر زنان مبتلا از طريق روابط جنسي به اين عفونت مبتلا شده اند. بهترين مسئله در رابطه با زنان سروپوزتيو، جلوگيري از بارداري در اين گروه مي باشد. متاسفانه بسياري از زنان HIV مثبت بر اثر عدم توجه به مسئله فوق حامله شده و بدين ترتيب مرتبا بر آمار كودكان ايدزي افزوده مي شود. HIV و حاملگي داراي اثرات متقابلي بر روي يكديگر مي باشند. HIV، سير حاملگي را دراي عوارضي همچون L.B.W, P.R.O.M در خلال اين دوران مي كند. همچنين HIV نيز در زمان بارداري سرعت سير بيشتري مي يابد كه اين مسئله بدليل تغيير رل لنفوسيت ها و كاهش ايمني سلولي در خلال حاملگي است . بهترين روش زايمان زنان HIV مثبت، سزارين است كه با كمك اين روش برخورد كمتري ميان نوزاد و ترشحات واژن مادر وجود خواهد داشت. بهترين درماني كه تاكنون در مورد زنان سروپوزتيو در طي حاملگي انجام مي گيرد شامل Zidovudine است كه تاكنون اثر سوءاي از آن بر روي جنين و مادر گزارش نگرديده است و در هنگامي كه ميزان CD4 به زير mm3500 سلول برسد مورد استفاده قرار مي گيرد. انتقال ويروس از مادر به جنين در سه دروه قبل، بعد و حين زايمان صورت مي گيرد و بيشترين ميزان انتقال ويروس در دوره پري ناتال مي باشد كه سبب بروز اختلالات مورفولوژيك و انواع عفونت هاي فرصت طلب در نوزاد مي گردد. متاسفانه علي رغم درمان، پروگنوز اين كودكان مناسب نبوده و اكثر بر اثر ابتلا به انواع بيماري ها قبل از پايان 1 سالگي فوت مي كنند. از بدو شروع مبارزه با ايدز در ايران (1365) تا تاريخ 2/5/73، 383 مورد آلوده به ويروس ايدز شناسايي گرديده است. كه 6/67% از اين تعداد بر اثر استفاده از خون و فرآورده هاي خوني آلوده و 28% از طريق آميزشي به اين عفونت مبتلا گشته اند كه از اين ميزان آمار مردان مبتلا به اين عفونت 6 برابر زنان مي باشد. سالانه ميزان افراد سروپوزتيو در ايران 2 برابر مي گردد. اين اعلام خطر بزرگي در جهت ايجاد اپيدمي در جامعه مي باشد. در راستاي حل اين معضل، وزارت بهداشت، سياست هاي اجرائي متفاوتي را پياده كرده است كه اميد است با انجام آن از افزايش سالانه مبتلايان به عفونت جلوگيري بعمل آيد.
كلمات كليدي: