نقش ليزر درماني از طريق اندوسكوپي در كانسرمري

نويسنده: محمد شيميا، مهريار سليماني
استاد راهنما: منوچهر دوائي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: كنسرمري از جمله سرطانهاي شايع در دنيا و خصوصا ايران است و با وجود اينكه تلاشهاي زيادي در امر تشخيص و درمان آن به عمل آمده است، هنوز بعنوان يك بيماري تقريبا غير قابل علاج در نظر گرفته مي شود. بدليل ويژگيهاي خاص مري و كانسر آن، براي تشخيص زودرس اين بيماري فقط روشهاي screening، موثر بوده اند زماني كه بيمار به علت ديسفاژي مراجعه مي كند، بيماري تقريبا پيشرفته و غير قابل علاج بوده و بقاي 5 ساله اين بيماران در حدود 5% مي باشد. بعد از واضح شدن تشخيص، بنظر نمي رسد كه حتي انجام اعمال راديكال (جراحي و راديوتراپي راديكال) چندان مثمرثمر باشند به همين جهت درمانهاي پالياتيو نيز مي توانند در درمان اين بيماري مورد توجه قرار گيرند. متاسفانه روشهاي پالياتيو موجود هر كدام معايبي داشته و در هر بيماري نيز قابل انجام نيستند. در ميان اين روشهاي آنهائي ارجحيت دارند كه موثرتر و سريعتر بوده، هزينه كمتري داشته، كم زحمت باشند و مرگ و مير و عوارض كمتري داشته باشند.
ليزر درماني ار طريق اندوسكوپي (ELT) روش جديدي است كه معيارهاي فوق را تا حد قابل قبولي دارا مي باشد. در اين بررسي، سعي داريم كه جايگاه ليرز درماني از طريق اندوسكوپي را در درمان كارسينوم مري در مقايسه، ساير روشهاي درماني پالياتيو موجود تعيين نمائيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا مطالب پايه اي شامل اپيدميولوژي و اتيولوژي، آناتومي، هيستوپاتولوژي مرور مي شود و سپس انواع درمان هاي پالياتيو و ELT مورد بحث قرار مي گيرد.
در مورد جراحي، ابتدا مروري بر روشهاي مختلف جراحي و نتايج آنها بعمل آمده و سپس نتايج جراحي 100 بيمار در ايران (بيمارستان شريعتي) مورد بررسي قرار مي گيرد.
براي بررسي راديوتراپي، پس از مرور گذرا بر روش كار و تاثير اين (روش، نتايج راديوتراپي 100 بيمار در ايران و بيمارستان جرجاني) بررسي مي شود سپس روشهاي پالياتو مانند دپلاتاسيون، انتوباسيون BICAP بطور مختصر مورد بحث قرار مي گيرد. پس از آن اصول ELT، اثرات و عوارض آن، به تفصيل بررسي شده و سپس نتايج ELT در ايران از دو مركز (خاتم الانبياء (ع) و امام حسين (ع) بحث مي شود. و در آخر مقايسه اي بين نتايج ELT با ساير روشهايي پالياتيو بعمل مي آيد. نتايج حاصله از اين بررسي به قرار زير است.
1- ELT يك روش پالياتيو بسيار موثر در درمان كنسرمري است كه در 100-80% موارد، سبب رفع انسداد مري مي شود.
2- ELT يكي از سريعترين روشهاي رفع انسداد مري است كه حتي در يك جلسه قادر به رفع ديسفاژي مي باشد.
3- ELT احتياج به بيهوشي عمومي ندارد و حتي در افراد مسن و بدحال قابل انجام است.
4- پذيرش و تحمل بيمار نسبت به ELT خوب است.
5- در ELT بيمار احتياج به بستري شدن در بيمارستان ندارد و كيفيت زندگي بيمار نيز خوب است.
6- عوارض ELT نسبت به ساير روشهاي پالياتيو كمتر است.
7- هزينه ELT نسبت به ساير روشهاي درماني به جز جراحي بيشتر است، اما در صورتيكه از دستگاه ليزر در يك سيستم چند منظوره استفاده شود امكان كاهش هزينه آن وجود دارد.
8- عود ديسفاژي بدنبال ELT معمولا 4 تا 10 هفته بعد رخ مي دهد و در صورت عود برخلاف راديوتراپي و جراحي امكان تكرار ELT وجود دارد.
9- مورتاليته ELT نزديك به صفر مي باشد كه به جز راديوتراپي و وديلاتاسيون از ساير روشها بهتر است.
10- بقاي متوسط بيماران بدنبال ELT حدود 19 هفته مي باشد.
11- شايد در آينده با پيشرفت تكنولوژي در تشخيص زودرس تومور و تعيين محل دقيق آن امكان استفاده از ELT بصورت Curative فراهم گردد.
كلمات كليدي: