بررسي اديولوژيكي افراد مبتلا به HIV/AIDS

نويسنده: پونه مجيدپور
استاد راهنما: مجتبي خزاعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: كارشناسي اديولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، توانبخشي،
چكيده: همانطور كه اپيدمي گسترش مي يابد، تغييرات الگوي AIDS نيز ادامه دارد. AIDS در ابتدا، ميان مردان homosexual شهرهاي بزرگ امريكا ديده شد و سپس بر تعداد موارد AIDS ميان افراد heterosexual و نوزادان افزوده شد. افراد homosexual موارد ابتلا HIV را در كشورهاي صنعتي شمال امريكا و غرب اروپا، افزايش دادند و با انتقال بيماري به افراد heterosexual و افراد استفاده كننده از داروهاي تزريقي، آنها را نيز گرفتار كردند. در نزديك سال 2000 ميلادي، دكتر Jameschin، اپيدميولوژيست سازمان بهداشت جهاني كه بر روي مسئله AIDS نظارت دارد و به آن رسيدگي مي كند، بر اين اعتقاد است كه در بيشتر كشورهاي صنعتي سرايت اين بيماري در افراد heterosexual افزايش خواهد يافت با افزايش شيوع حاملگي نوجوانان، گسترش AIDS در ميان بالغين بطور قابل توجه و غيرقابل اجتناب ظاهر خواهد شد. مطابق با هر نوع اطلاعات جديدي كه درباره AIDS بدست آيد، جريان طبقه بندي اين بيماري اصلاح مي شود. گزارشات روزانه MMWR درباره AIDS/HIV از اين طريق قابل دسترسي است.
كلمات كليدي: