بررسي وتطبيق، المولودين (جنين شناسي پزشكي) از ديدگاه حنين بن اسحاق عبادي

نويسنده: علي سريع
استاد راهنما: باقر مينائي زنگي، محمدرضا شمس اردكاني
استاد مشاور: مهناز خانوي
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
چكيده: بيان مسأله:با وجود پيشرفت‌هاي شگرف در علم پزشكي نوين، متاسفانه بهداشت و سلامت در جامعه انساني وضعيت خوبي ندارد. بدين معني است كه خدمات بهداشتي درماني ـ كه به تكنولوژي بالا وابسته‌اند و هزينه آنها زياد است ـ در دسترس همه نيستند. طب سنتي خدمات بهداشتي درماني متناسب با فرهنگ بومي هر منطقه و با هزينه پايين را به قشر قابل توجهي از مردم جامعه عرضه مي‌كند و اين مساله بيانگر اهميت طب سنتي مي‌باشد. كتاب المولودين از منابع با ارزش طب سنتى محسوب مى‌شود. اين كتاب در قرن سوم هجري قمري توسط حنين ابن اسحاق به زبان عربي نوشته شده است كه به مدت حمل جنين و ماههاي حاملگي و بيماريهايي كه موجب مرگ جنين مي‌شود، مي‌پردازد.
هدف: بي‌شك بررسي اين كتاب اطلاعات ارزشمندي را در اختيار علاقه مندان و محققين حوزه طب سنتى و پزشكان خواهد گذاشت.
روش:با توجه به قديمي بودن زبان عربي اين ترجمه، علاوه بر داشتن اصطلاحات پزشكي رايج در آن دوران، بررسي چنين كتابي كار مشكل و تخصصي است. به خصوص وقتيكه انتظار مي‌رود اين پايان‌نامه مورد مطالعه و استفاده از جانب دانشجويان و علاقمندان طب سنتي و پزشكان قرار بگيرد كه اين مساله حساسيت كار ترجمه و دقت لازم را بالا مي‌برد. جهت غلبه براي اين مسايل و ارتقاي كيفيت بحث:1- در كارگاه مباني طب سنتي كه در دانشكده طب سنتي برگزار شد حضور داشتم. 2- از لغت نامه تخصصي عربي- فارسي مانند لغت نامه دهخدا استفاده كرده‌ام .3- همكاري بين طرح دهنده و ديگر همكاران جهت انتقال تجربيات به همديگر.4- با كتاب نير اعظم كه به زبان فارسي نوشته شد براي مراعات به كار بردن درست اصطلاحات مربوطه به اين مبحث تطبيق شد.
يافته ها:در اين كتاب به مدت حمل جنين و ماههاي حاملگي و بيماريهايي كه موجب مرگ جنين مي‌شود اشاره شده است. همچنين به چگونه جنين 7 ماهه اميد زنده ماندنش بيش از جنين 8 ماهه است مورد بحث قرار داده است.
نتيجه گيري:اگر بخواهيم اطلاعات موجود در كتاب متولدين حنين را با اطلاعاتي كه در پرتو دستاوردهاي امروزه در اختيار داريم مقايسه كنيم، قطعاً مطالب اين كتاب قديمي به نظر مي‌آيد. با اين حال هنوز هم چيزي از استواري اساس و قدرت تفكري كه در سرشت مطالعات مدرن وجود دارد، در اين اثر به چشم مي‌خورد.
كلمات كليدي: جنين، حاملگي، اسباب، بيماري، عادت ماهيانه