اصول شيميائي مبارزه با جوندگان

نويسنده: غلامحسين ثنائي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1364/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه تهران، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، گروه بهداشت حرفه اي
چكيده: مبارزه با جوندگان از دو نظر يعني جنبه هاي بهداشتي و اقتصادي و هر دو مهم است. اغلب مبارزاتي كه انجام مي شود به منظور جلوگيي از زندگي موشها در داخل و اطراف ساختمانهاي شهري و روستائي و يا جهت ريشه كني جمعيت اين جانوران در اين اماكن است. بدين ترتيب روشهاي معمولي كنترل شامل بهبود بهداشت محيط زيست، محافظت ساختمانها و اماكن از ورود و سكناي جوندگان، استفاده از دوركننده ها، و فوميگاسيون و كاربرد سموم جونده كش و بالاخره تله گذاري است. در برخي از موارد مي توان كنترل ميثري را فقط با بكار گرفتن يك روش بدست آورد و ليكن اثرات قاطع و طولاني با استفاده از روشهاي مختلف چه همراه با هم و يا به تناوب حاصل خواهد شد.
كلمات كليدي: