ايدز و دندانپزشكي

نويسنده: اميرمسعود عضدي فر
استاد راهنما: غلامعباس سلاجقه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: انسان هميشه بلاگريز و بلاستيز بوه است. اين بلايا زماني يك سرماخوردگي ساده و زماني طاعون، وبا و جذام بوده اند. كه هركدام به صورت پيك مرگ بر سر كودكان، جوانان، سالمندان نازل مي شدند. انسان متفكر براي دفاع از خود شروع به جستجو و اكتشاف نمود، راههاي پيشگيري و درمان بيماريها را به تدريج كشف و بر طبيعت و جانداران ميكروسكوپي اش غلبه نمود. اين پيشرفت چنان بود كه حتي بعضي دانشمندان با غرور تمام اعلام نمودند كه بزودي هر چه بيماري در جهان است ريشه كن خواهد شد!!
ولي با پيدايش بلائي جديد به نام ايدز اين رؤيا نقش بر آب شد.
آري بلاي قرن بيستم به آرامي وارد شد. ابتدا در جمع همجنس گرايان و معتادان به مواد مخدر تزريقي و پس از آن بين زنان بدكاره، هموفيلها و هم اكنون در بين قشرهاي عادي جامعه گروهي اين بيماري را خشم الهي خواندند، گروهي ديگر آنرا دست ساز انسان دانشمند دانستند. گروهي ميمون را عامل اوليه انتقال آن به انسان مي دانند. در هر حال هنوز نحوه پيدايش اين بيماري مشخص نشده است ولي آنچه مشخص است عامل ايجاد كننده بيماري ويروس HIV است.
خلاصه و نتيجه: با توجه به مطالب گفته شده، شناخت ما در مورد بيماري ايدز روز به روز بيشتر مي شود. به كمك مطالعات روزافزون دانشمندان، مسائل بسياري كه در ابتداي امر، مبهم به نظر مي آمد، اكنون روشن شده و اين مطالعات همچنان نيز ادامه دارد. دانشمندان تا يافتن راهي براي درمان و نجات اين بيماران از پا نمي نشينند ولي درحال حاضر هيچگونه درمان قطعي براي درمان ايدز وجود ندارد. روشهاي موجود براي ساختن واكسن تاكنون مؤثر نبوده است و داروهايي از قبيل زيدووين كه امروزه بيش از همه مورد استفاده قرار مي گيرند تنها مي توانند براي مدت كوتاهي بيماري را تحت كنترل درآورند.
از آنجائي كه ويروس HIV با حمله به دستگاه ايمني، دفاع بدن را تضعيف مي كند زمينه را براي بروز بسياري از عفونتهاي فرصت طلب فراهم مي سازد. غالب اين عفونتها در شرايط عادي در افراد نرمال بروز نمي يابند و تنها در صورت دفاع ضعيف بدن، فرد را مورد تهاجم خود قرار مي دهند. بنابراين آنچه كه درمورد ايدز بسيار مهم است كنترل عفونتهاي فرصت طلب مي باشد. با توجه به اين مشكلات عديده است كه حدس زده مي شود، ايدز دقيقه اي يك قرباني در جهان داشته باشد. از اين رو بسياري از كشورها، محدوديتهاي خاصي را براي خارجياني كه به كشور وارد مي شوند و يا مسافريني كه از خارج بازمي گردند در رابطه با ايدز اعمال مي كند. اين روش، و روشهاي ديگر مشابه آن، نه تنها نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت، بلكه مشكلات واقعي را نيز بغرنج تر مي كند. در حال حاضر با توجه به اطلاعات كافي موجود، در زمينه اپيدميولوژي و اتيولوژي بيماري، مي توان گفت كه پيشگيري از وقوع بيماري بهترين راه حل ممكنه باشد. اين پيشگيري تنها زماني ميسر است كه مردم از آموزش كافي همراه با خدمات بهداشتي و اجتماعي برخوردار باشند. به طور مثال نمي توانيم به معتادان به مواد مخدر تزريقي فقط بگوئيم كه از به كارگيري سرنگ مشترك با ديگر معتادان دست بردارند. بايد در ضمن به آنها كمك كنيم تا اعتياد خود را به مواد مخدر ترك كنند. بايد آموزش داده شود تا مفاهيم صحيح اخلاقي، جايگزين فسادها و بي بندوباريهاي جوامع گردد. از اين روست كه مي بينيم غوغاي ايدز در كشور ما چندان وجود ندارد. چه در كشوري كه اصول ديني و اخلاقي بر آن حكومت مي كند جاي تعجب نيست كه اپيدمي ايدز مانند جوامع غربي ديده نشود. ولي همانگونه كه گفته شد، امكان انتقال اين بيماري وجود دارد، و در اين ميان دندانپزشكان مي توانند مسئوليت بسيار مهمي را در تشخيص اوليه بيماري داشته باشند و مي توانند از سرايت بيماري به خود و ديگران جلوگيري به عمل آورند. بسياري از تظاهرات دهاني ايدز، قدرت انتقال بيماري را به مقدار زيادي دارا است و از اينرو بايد احتياطهاي لازم و اصول ارائه شده در متن را اجرا كرد.
عدم پذيرش مبتلايان به ايدز، نه تنها عاقلانه نيست، بلكه باعث بروز واكنش منفي از جانب آنان مي گردد و علاوه بر اين چه بسيار ناقليني كه در دوره كمون بيماري هستند و هيچگونه علائم ظاهري ندارند. لذا عاقلانه است كه تمامي بيماران را سرم مثبت در نظر آوريم و احتياطهاي پيشگيري ذكر شده را در تمام موارد بكار گيريم. با رعايت اين اصول در هنگام مداواي بيماران، خطر انتقال بيماري را به حداقل ممكن برسانيم.
كلمات كليدي: