مشكلات بهداشت محيط روستاي خوزنين و پيشنهاد برنامه آموزشي

نويسنده: عبداله طاهرخاني
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: بهمن نيكپور، فرشته مجلسي، كرامت اله ايماندل، عليرضا مصداقي نيا، عزت الدين جواديان
تاريخ دفاع: 1370/02/30
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مطالبي كه در اين مبحث بيان شده اند توصيف كوتاه گزارش اجمالي از مشكلات و نقايص روستاي خوزنين از توابع تاكستان استان زنجان مي باشند. هدف از بررسي ايرادات و نقايص و درك راههاي برطرف كردن آن و آموزش جهت پيشگيري از بوجود آمدن نقايص مشابه و شناخت روستائيان ارسال بهداشتي و بطور كلي بدست آوردن اطلاعات درباره عقايد و نظريات مردم اين روستا درباره نيازهاي بهداشتي محيط محل زندگي و روستاي خود مي باشد استان زنجان داراي 5 شهرستان، يا بخش و 28 دهستان و 2717 آبادي بوده است. استان زنجان از شمال به استان هاي گيلان و آذربايجان شرقي ، از غرب به استانهاي آذربايجان غربي و كردستان، ازجنوب به استان همدان و استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود مي شود. شهرستان تاكستان داراي يك بخش، 5 دهستان و 419 روستا مي باشد كه روستاي خوزنين يكي از روستاهاي تابع اين شهرستان مي باشد. روستاي خوزنين درجنوب شرقي تاكستان با فاصله حدود 27 كيلومتر و در قسمت غربي بخش بوئين زهرا قرار دارد. جمعيت كل روستا 2689 نفر بوده كه شامل 415 خانوار مي باشد. زمين هاي فرعي خوزنين خرده سالگي مي باشد. زراعت، باغداري و دامداري از فعاليتهاي شغلي اهالي اين روستا مي باشد. ميزان بي سوادي در اين روستا 80 درصد مي باشد. از نظر تسهيلات رفاهي نسبتا در رفاه هستند كليه شرايط زيست در خانه هاي مسكوني از نظر نور و روشنائي، مستراح، حمام، محل نگهداري حيوانات اهلي، دفع زباله و فضولات، غير بهداشتي است. به علت عدم وجود غسالخانه و كشتارگاه روستائيان درمعرض خطر مي باشند بيشترين بيماري كه افراد روستا به آن مبتلا گرديده اسهال مي باشد.
آب روستا از طريق لوله كشي تامين مي گردد. اين آب ضدعفوني مي شود و احتمالا آلودگي بيولوژيكي دارد مهمترين اشكال در تحقيق بي سوادي و عدم اطلاع و آگاهي از امور بهداشتي و بي توجهي نسبت به مسائل بهداشتي مي باشد كه جهت اين امر علاوه بر آموزش توسط بهورز توصيه درمورد كلاسهاي نهضت گرديده است كه به طور غيرمستقيم در امر بهداشت موثر خواهد بود بيشترين وسيله ارتباط جمعي راديو مي باشد كه به اين وسيله مي توان در پيشرفت اهداف و رفع اشكال استفاده كرد.
كاملا روش تحقيق توصيفي مي باشد، تكنيك جمع آوري اطلاعات بر مبناي مشاهدات عيني و تكميل پرسشنامه همراه با مصاحبه مي باشد. روستاي خوزنين داراي راههاي آسفالتر مي باشد. در خوزنين وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس، ميني بوس باري رفت و آمد عمومي و وسايل نقليه ديگر نظير وانت، موتورسيكلت و تراكتور وجود دارد. در روستاي خوزنين هيچگونه فعاليتي از نظر آموزش بهداشت صورت نگرفته در سالهاي قبل جهت جلوگيري از بارداري و نحوه بهداشتي بودن مواليد و آموزشهايي در مورد بيماريها و پيشگيري از بيماريها و همچنين آموزشهايي در مورد بهداشت فردي داده شده است كلا مركز بهداشتي درماني روستائي كه خانه بهداشت خوزنين را تحت پوشش دارد در دهستان راسفروردين قرار دارد. در مورد دلايل نقايص ياد شده به اين صورت است كه به علت عدم اگاهي مردم وتحت پوشش قرارندادن وسيع و گسترده اداره بهداشت در اين روستا نقايصي ياد شده بوجود آمده و به علت نبودن درمانگاه شبانه روزي گستردگي بيماريهاي واگيردار فراوان است. به علت نبودن دسترسي به مركز بهداشتي اسفروردين و ارتباط ناقص درمان بيماريها با مشكلات مواجه است. خانه بهداشت امكانات ناقصي دارد كه بايد تحت رسيدگي بيشتر قرار گرفته و با توجه به جمعيت تعداد بهورز افزوده شود در مورد غسالخانه و كشتارگاه پيشنهاداتي مقامات ذيصلاح از طرف مردم گرديده است درمورد اعزام پزشك، پرسنل درماني و ايجاد درمانگاه پيشنهادي ارائه گرديده است. جهت آموزش بصورت مصاحبه هاي دو نفري و ايجاد كلاسهاي آموزش فردي، بهسازي محيط روستا پيشنهاداتي به بهورز روستا گرديده است. از روحانيون به عنوان عامل غير مستقيم جهت آموزش مردم در مساجد استفاده گردد. كلاسهاي بارآموزي جهت بهورز روستا واحدهاي كوتاه مدت جهت كسب تجريه مفيد خواهد بود.
كلمات كليدي: