كارايي قند خون ناشتاي صبح روز عمل نسبت به قند خون هنگام القاي بيهوشي در بيماران ديابتيك تيپ II

نويسنده: سروين سنايي اسكويي
استاد راهنما: مسعود پريش
استاد مشاور: محمدرضا افهمي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: قند خون، ديابت قندي غير وابسته به انسولين، جراحي، چشم، Eye ،Surgery ،Diabetes Mellitus ،InsulinDependent ،Blood Glucose