مقايسه نتايج دو روش درمان كتواسيدوز ديابتي در بيمارستان كودكان تبريز

نويسنده: اژدر ياري
استاد راهنما: سيامك شيوا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: كتو اسيدوز ديابتي، انفوزيون مداوم، انسولين، ادم مغزي