بررسي اختلال اتوايميون تيروييد در كودكان مبتلا به ديابت مليتوس تيپ يك

نويسنده: رامين پوراندرجاني
استاد راهنما: سيامك شيوا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت قندي تيروييد خودايمني