با افراد سالمI كودكان 144 ساله مبتلا به ديابت تيپ dmft، DMFT مفايسه

نويسنده: ليلا پيروي
استاد راهنما: ناصر اصل امين آبادي
استاد مشاور: سيامك شيوا،اسرافيل بالايي
تاريخ دفاع: 1386/07/02
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: پوسيدگي. DMFT ،dmft ، ديابت