بيماريهاي متابوليكي، هورموني استخواني (استئوپروز، استئومالاسي) (جلد اول)

نويسنده: مينا رباني
استاد راهنما: دادار خواه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: كارشناسي فيزيوتراپي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، توانبخشي،
چكيده: مقدمه: استئوپروز بيماري است كه اكثر افراد جامعه را در سنين بالا درگير مي كند. و هر ميزاني كه ميانگين سن افراد جامعه بالاتر باشد درصد ابتلا نيز بيشتر است. همچنين اكثر بيماران مسني كه به كلينيك فيزيوتراپي مراجعه مي كنند يا بطور مستقيم از شكستگي ها و ضايعات استئوپروتيك رنج مي برند و يا بخاطر مشكلاتي مراجعه كرده اند كه به نحوي در درمان آنها بايد مسئله ضعف و پوكي استخوان را مد نظر قرار داد، تا ضايعات فرد بر اثر بي احتياطي تراپيست دو چندان نشود. همچنين به منظور جلوگيري از دردها و ضايعات اسكلتي در سنين پيري و حتي در جواني لازم است افراد نكات خاصي را به منظور پيشگيري رعايت كنند و از عوامل ايجاد كننده ضايعه و نيز مشكلات حاصله آگاهي كامل داشته باشند.
كلمات كليدي: