بررسي عوارض گوارشي ديابت

نويسنده: رمضان عموئي خورشيدي، عليرضا جهوي
استاد راهنما: عباس قنبري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي گیلان، ،
چكيده:
كلمات كليدي: