بررسي رابطه بين سن شروع ديابت تيپ I و بيماري سلياك در كودكان

نويسنده: سعيده مجيدي
استاد راهنما: ربابه قرقره چي، ماندانا رفيعي
استاد مشاور: جعفر مجيدي
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي پزشكي
دانشگاه: ، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: