بررسي درصد شيوع يافته هاي رتينوپاتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد

نويسنده: ناهيد قرچه، احمد خنچه
استاد راهنما: سيد علي محمد ميرآتشي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: ديابت قندي يكي از شايعترين بيماري هاي متابوليكي است كه بطور عمده با نقص در متابوليسم كربوهيدرات مشخص مي شو. بعلت متغير بودن استانداردهاي تشخيصي تخمين ميزان واقعي شيوع آن كار دشواري است ولي احتمالا شيوع آن 1 تا 2% كل اجتماع مي باشد.
اين بيماري علاوه بر اختلالات متابوليكي حاد، داراي عوارض دراز مدتي بر روي چشم، كليه، اعصاب، پوست، عروق خوني، قلب و اندامها مي باشد كه در نهايت موجب ناتواني و مرگ زودرس بسياري از بيماران مي گردد.
عليرغم مطالعات و بررسي هاي متعدد تا اين زمان هنوز درمان قطعي ديابت مشخص نشده است و در حال حاضر تنها اميد بشر براي غلبه بر عوارض ديابت همانا كنترل قند خون و پيشگيري از عوارض اين بيماري مي باشد. از آنجايي كه مسئوليت اساسي پيشگيري و درمان ديابت بعهده خود بيماران گذاشته شده است، لذا بيماران بايد اطلاعات كافي از نقش كنترل قند خون در پيشگيري از عوارض دراز مدت بيماري رعايت كنترل دقيق فشار خون، پيگيري مداوم، معاينات مكرر و مسائل مهم ديگري كه در امر پيشگيري و مراقبت نياز است را داشته باشند.
بررسي هاي انجام شده نشان داد كه عدم كنترل دقيق فشار خون باعث افزايش ابتلا به رتينوپاتي ديابتي مي شود بنابراين آگاه نمودن بيماران با خطرات ديابت نقش عمده اي را در پيشگيري از عوارض دراز مدت بيماري و بخصوص عوارض چشمي كه شايد مهمترين عارضه ديررس ديابت باشد دارد.
هم اكنون مطالعات زيادي در مورد بيماري ديابت و رتينوپاتي ديابتي در حال انجام است اميد آنكه اين مجموعه شروعي براي مطالعات گسترده بعدي باشد و مثمر ثمر واقع شود، تا بتواند بخش كوچكي از نياز محققين و دانشجويان را جوابگو باشد.
كلمات كليدي: