بررسي عادات غذايي و باورهاي درمان سنتي در بيماران مركز ديابت شهرستان كرمان

نويسنده: مهديه عبدالله زاده
استاد راهنما: مهدي حيات بخش، عباس بهرامپور
استاد مشاور: فروغ بحريني زاده
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: رژيم درماني و نگه داشتن وزن بدن در حد ايده آل با يك تغذيه صحيح مي تواند سبب پيشگيري يا تأخير عوارض ديابت شود. همچنين امروزه استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار است و سازمان بهداشت جهاني نيز در اين زمينه برنامه هاي وسيعي دارد، بنابراين عادات غذايي و باورهاي گياه درماني سنتي بيماران مركز ديابت شهرستان كرمان مورد پژوهش قرار گرفت. بدين جهت پرسشنامه اي تهيه و متغيرهاي سن، جنس، شاخص توده بدني، دفعات مصرف مواد غذايي (شيريني، گوشت قرمز و سفيد، مواد نشاسته اي، حبوبات، سبزيجات، ميوه جات، مواد لبني، غذاهاي پرچرب و تخم مرغ) در هفته، وعده هاي صرف غذا در 24 ساعت، بيشترين نوع غذاي مصرفي، سطح فعاليت، نوع قند مصرفي، نوع درمان سنتي مورد استفاده، اعتقاد به درمان سنتي و ميزان تأثير اين درمانها در 300 بيمار ديابتي مورد بررسي قرار گرفت.
براساس اين پژوهش مشخص شد كه اكثر بيماران مراجعه كننده زن (72.8%) و سن 55-40 سال داشتند (43%). 60 درصد بيماران رژيم سه وعده اي داشته و 42 درصد از مواد شيرين كننده استفاده نمي كردند، علاوه بر اين مصرف روزانه گوشت قرمز (9%) بيشتر از گوشت سفيد بوده (5.7%)، نان و مواد نشاسته اي (84%)، سبزيجات (38.3%)، ميوه جات (76%)، لبنيات (77%) نيز در درصد بالايي از بيماران هر روز استفاده مي شد. مصرف مواد حاوي كلسترول (0.7% هر روز) و روغنها طرفداران كمي داشت (2.7% روغن حيواني) و بيشترين غذاهاي مورد استفاده برنج (66.3%)، ماست (46.7%)، آبگوشت (45.7%)، مرغ (40.4%)، نان (27.3%) و سبزيجات (27%) بود. در ارزيابي وضعيت چاقي بيماران، تعداد بيشتري (59%) در وضعيت غير نرمال قرار داشتند و بيشتر مبتلا به چاقي درجه (I) بودند (38.3%) و فعاليت خيلي سبك داشتند (91.7%).
اكثر بيماران (52.3%) به درمان سنتي اعتقاد نداشتند و 55 درصد بيماران آنها را بي اثر دانسته و از بين داروهاي گياهي مصرف شده كلپوره (15%) و شنبليله (13%) بيشترين طرفداران را داشتند.
كلمات كليدي: