بررسي نسبت آدنوكارسينوم واسكواموس سل در كارسينوم هاي مري

نويسنده: سوسن پوريوسف
استاد راهنما: محمدعلي قرائيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: