موارد استعمالA.C. T.H و كوروتيزون در درمان هپاتيت ها

نويسنده: اكبر دانشور باغبادراني
استاد راهنما: سيد محمد ابن شهيدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: با اينكه در دوران تحصيل پزشكي از مسئله درمان كمتر صحبت ميشود و دروس مربوط به درمان شناسي كمترين ساعات را در مدت 7 سال تحصيلات طب شامل ميگردد مع الوصف با اندك توجه بايد اذعان كرد كه پس از تمام مطالعات و فراگرفتن همه علوم طبيب ناچار برسيدن به يك نقطه است و آن درمان بيمار مي باشد و به عبارت ديگر پس از فرا گرفتن تمام علوم مربوط به پزشكي و طي همه راهها سرانجام بايد پاي را به راه درمان بنهيم و آن را بعنوان شيره زحماتمان به بيمار خود ارمغان دهيم. هركس هرچقدر در علم طب عالم باشد و بر مسائل مربوط بدان تبحر و آگاهي كامل داشته باشد و به آساني به تشخيص بيماريها برسد اما اگر درمان نكند و يا دركار درمان به راه اشتباه برود بايد قبول كرد كه همه آن دانستني هايش بي ثمر و بي خاصيت بوده و به مثابه اتومبيلي مي ماند كه از هر لحاظ مجهز و آماده اما به گوشه اي گذاشته شود و با تمام آن تجهيزات استفاده غائي و مربوطه گرفته نگردد.
در حال حاضر بيماريهاي زيادي داريم كه كم و بيش شناخته شده اند و حتي بر اتيولژي بيولوژي– پاتولژي و علائم آن نيز اطلاعات تقريباً كافي و قابل توجهي داريم اما از درمان آن كاملاً عاجزيم و چون همين درمان را نميتوانيم بكنيم از نظر مريض كه در حال حاضر از بيماريش رنج ميبرد و بيماري او بدون مانع و رادعي به پيش ميرود انگار كه هيچ نميدانيم و مثل اين است كه كوچكترين چيزي از بيماري نمي شناسيم. مگر نه اينكه سرطان يكي از آنهاست بعضي بيماريهاي خون همينطور ميباشد يا بعضي اختلالات رواني كه داروي معين و درمان قاطعي براي آنها نداريم. اما در وصف كسانيكه داروها را كشف كردند و يا سهمي در كشف داروئي داشته اند بايد اهل علم و دانشمندان بزرگ كتابهاي قطوري را برشته تحرير درآورند ولي در اينجا بايد يادآوري مختصري كرد كه يكي از مهمترين كشفيات داروهاي ارموني بوده كه در بين آنها نيز هرمنهاي غدد فوق كليوي مقام ارزنده اي دارا ميباشند و چنانچه در اين پايان نامه خواهد آمد اثر نافع اين داروها در درمان هپاتيت ها كمك موثري به بهبود اين بيماري صعب العلاج نموده است و چه بسيار از بيماران مبتلا به هپاتيت كه در سابق در اثر شدت مرض و نبودن داروهاي نجات بخش جان بجان آفرين تسليم مينمود ولي امروزه با تجويز بموقع اين داروها ميتوان اكثر مبتلايان به انواع خطرناك و كشنده هپاتيت را از مرگ حتمي نجات داد و با در نظر گرفتن شيوع اين بيماري ميتوان به درجه اهميت اين قبيل داروها پي برد.
كلمات كليدي: