هپاتيت B و بررسي شيوع آن در زنان باردار

نويسنده: مجيد نايب زاده، حميد ضرابي، محمد هاشمي
استاد راهنما: جوادي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه و تاريخچه: ويروس هپاتيت B كه يك عامل عفوني شايع و گاه مهلك مي باشد در سال 1967 شناخته شد. اين ويروس مي تواند باعث هپاتيت حاد و بيماري مزمن كبدي باشد. همچنين رل اتيولوژيك مشخصي در يكي از شايع ترين سرطانهاي انسان Primary hepato cellular carcinoma دارد. اين ويروس بخصوص در كشورهاي حاره كه اكثر اينها كشورهاي در حال توسعه و داراي مشكلات بهداشتي فراوان مي باشد شايع است. نوعي واكسن هپاتيت B كه از HBSAG موجود در خون انسان تهيه شده بود از اوائل سالهاي دهه 1980 در دسترس قرار گرفت اخيرا يك recombinant vacoine كه ميتوان به مقادير نامحدود توليد كرد ساخته شده است. براساس اطلاعات موجود اين واكسنها خيلي موثر و مطمئن هستند. موثرترين روش كنترل ويروس هپاتيت B واكسيناسيون نوزادان است پس از واكسيناسيون همگاني نوزادان واكسيناسيون افراد مستعد در گروههاي سني بالاتر را ميتوان شروع كرد.
دانسته هاي پزشكي جمع آوري شده طي 25 سال اخير به ما امكان تشخيص، بررسي كمي و نيز راههاي كنترل عفونت با ويروس هپاتيت B را ميدهد. بعلت اثر بخشي– اطمينان و كم خطري و نيز كاهش هزينه واكسن هپاتيت B ريشه كني جهاني ويروس هپاتيت امكان پذير ميباشد. در اين پايان نامه خلاصه مطالعه محدودي روي شيوع HBSAG posetivity در خانمهاي حامله ارائه شده و سپس جنبه هاي مختلف يك public Health program بحث مي شود.
كلمات كليدي: