چهارمين همايش روانپزشكي فرهنگي اجتماعي

23 الي 24 اردیبهشت 1394، تهران - ايران

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
2

هيسترياي جمعي

نوع ارائه: پوستر
كلمات كليدي:
7

سياستهاي وزارت بهداشت در زمينه خدمات جامعه نگر

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
9

خدمات پس از ترخيص؛ ويزيت در منزل و پيگيري تلفني

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
10

خدمات آموزش خانواده

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
12

Global Mental Health – Out of the shadows

Presentation Type: Speech
Keywords:
13

مرور مطالعات همسرآزاري در ايران

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:
16

روند اعتياد در ايران

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي: