هشتمين كنگره گوش،گلو و بيني و جراحي سر و گردن ايران

28 الي 2 مهر 1382، تهران - ايران

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
57

ليپيوم بزرگ رتروفارنژيال

نوع ارائه: سخنراني
كلمات كليدي:

Large Retropharyngeal Lipoma

Presentation Type: Speech
Keywords:
60