كاربرد ليزر KTP در گوش و گلو و بيني و سر و گردن

هشتمين كنگره گوش،گلو و بيني و جراحي سر و گردن ايران

28 الي 2 مهر 1382، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

اين ليزر در دسته سوم نيز ليزرهايي كه طول موج آنها بين nm400 تا 550 مي‌باشد قرار مي‌گيرد جزء ليزرهاي visible مي‌باشد.از خصوصيات اين ليزر عبور آن از فيبر نوري بوده لذا به خوبي قابل استفاده در درمان ليزري ارگانهاي داخلي قابل معالجه با ليزر مي‌باشد. توسط آب جذب نمي‌شود اما Target آن هموگلوبين است.خصوصيات ليزرهاي دسته دوم:ليزرهايي كه طول موج 700 تا 1100 را دارا مي‌باشد مانند Nd-YAG يعني ميزان انتشار بافتي آن زياد بوده و چون توسط Hb جذب مي‌شود مي‌توان با سالم نگاهداشتن پوست با روش Ice Cube و يا جريان آب سرد ضايعات عمقي عروقي را با آن درمان كرد.KTP ليزر در تخصص ENT و سر و گردن براي درمان ضايعات عروقي سطحي پوست ـ هانژيوما ـ مالفورماسيونهاي عروقي ـ ضايعات پيگمانه داخل دهان ـ همانژيومهاي زبان ـ تانسيلوتومي ـ تانسيلكتومي در بيماران با ريسك خونريزي ـ برداشتن ضايعات توده‌اي حنجره و پاره‌اي ضايعات عروقي حنجره و زير گلوت و به همراه آندوسكوپي در ركورانت پوليپوز بيني ـ حذف چسبندگي‌ها و آترزي كوانال ـ توربينوپلاستي با ليزر ـ برداشتن Spurهاي سپتوم و آندوسكوپيك ليزر DCR و ... استفاده مي‌شود.در اين سخنراني به ويژگي‌هاي ليزر KTP از جنبه فيزيكي و بيولوژيكي پرداخته و بهترين كاربرد آن را در زمان بيماريهاي سر و گردن و گوش و گلو و بيني بيان نموده و گزارشي از اعمال جراحي ليزري ارائه مي‌شود.

كلمات كليدي: