سلامت و تحمل دارويي و تاثير ضد ويروسي تركيب سه دارويي نلفيناوير، زيدودين و لاميودين در بيماران مبتلا به ايدز تحت درمان در مركز مراقبت AIDS/ HIV استان كرمانشاه

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: درمانهاي ضد ويروسي (HAART) سه دارويي تاثير ب‌سزايي در كاهش لودويروسي و افزايش ميزان CD4 در بيماراني كه وارد مرحله ايدز شده اند دارد يكي از روشهاي متداول و توصيه شده توسط WHO استفاده از تركيب سه دارويي نلفيناوير، زيدودين و لاميودين مي باشد كه مصرف طولاني مدت آنها با عدم تحمل دارويي و عوارض تاخيري همراه است.
روش ها : در اين مطالعه آينده نگر 13 بيمار آلوده به عفونت HIV كه نيازمند درمان ضد ويروسي بودند به مدت 9-18 ماه تحت درمان سه دارويي3TC 150mgBD،ZDV 300mgBD ،Nelf 750 TDS قرار گرفته و پس از شروع درمان تحت معاينات دوره اي و بررسيهاي بيوشيميايي و فلوسيتومتري لنفوسيتهاي CD4 قرار گرفتند.
نتايج: 13 بيمار آلوده به عفونت HIV (هفت مرد و شش زن) با ميانگين سني 32.77 سال، تحت درمان HAART قرار گرفتند، ميانگين CD4 در شروع درمان 229.92mL و در پايان ماه چهارم درمان 535.1mL (نهصد و هشتاد و دو - صد و بيست و دو) و تا پايان مطالعه583.25mL (هفتصد و شصت و دو - سيصدو شصت) بود اولين علامت تاثير درمان افزايش وزن در اغلب بيماران بود بطوريكه درطي 4 ماه 5 كيلو گرم افزايش وزن پيدا كردند. در پيگيريهاي بعدي سه مورد از بيماران كه دچار عفونت كانديدياز مقاوم به درمان بافلوكو.نازول (دو مورد از وفاژيت، يك مورد واژنييت مكرر) بودند با شروع درمان به كلي بهبود يافتند هيچ كدام از بيماران دچار عوارض ليپوديستروفي و افزايش قند و اختلال آنزيمهاي كبد و كليه و ادرار نشدند تنها عارضه دارويي حالت تهوع و استفراغ و بروز اسهال در 4 مورد از بيماران بود كه همگي زن بودند و پس از ماه اول شروع درمان اين مشكل برطرف شد. در طي مدت پيگيري درمان تنها دو مورد دارو را به مدت يك هفته به علت مشكلات روحي و احساس خستگي از طول دورة درمان قطع كرده بودند يك مورد از بيماران كه دارو را در طي دورة حاملگي دريافت كرده بودند دچار اسهال خفيف شد كه با مايع درماني بهبود يافت.
بحث: تركيب سه دارويي NFV/ZDV/3TC به خوبي توسط بيماران آلوده به HIV قابل تحمل مي باشد و تاثير بارزي در افزايش ميزان CD4 و برطرف نمودن عفونتهاي فرصت طلب مقاوم به درمان دارد. عوارض دارويي حداقل مي باشد و تنها مشكل، بروز عوارض گوارشي در خانمهاي مصرف كننده رژيم دارويي است. شايعترين و نخستين علامت اثر بخشي درمان افزايش اشتها و وزن افراد در ماههاي اول پس از شروع درمان مي باشد. مطالعات بعدي جهت بررسي اثر بخشي و عوارض ساير داروهاي دسته پروتئاز اينهيبيتور (PI) توصيه مي گردد.

كلمات كليدي: