نگهداري و افزايش پايداري جزاير لانگرهانس و سلولهاي بتا در درمان ديابت در حيوانات بعنوان مدل تجربي

اولين سمينار پيوند سلولهاي جزيره اي پانكراس

13 آذر 1382، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:
كلمات كليدي: