رشد نانو وايرهاي Ni و Cu به روش الكتروانباشت و مطالعه ساختار آن ها به كمك الكترون ميكروسكوپي

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

اخيراً تهيه و مطالعه اجزا و قطعات در مقياس نانو مانند نانو لايه ها، نانو ذرات، نانو لوله ها و نانو سيم ها توجه بسياري را به خود معطوف كرده است. تهيه نانو سيم ها كه هدف اين پروژه مي باشد به روش هاي مختلف از جمله ليتوگرافي و الكترو انباشت ميسر مي باشد.
در روش الكترو انباشت فلز يا آلياژ مورد نظر كه نانو سيم ها از آن ساخته مي شود با اعمال يك ولتاژ مستقيم از يك محلول الكتروليت درون حفره هايي به قطر چند نانو متر و عمق چند ميكرون رشد داده مي شود.حفره ها درون ورقه نازك پلي كربنات تعبيه شده اند.
در نهايت با حل كردن پلي كربنات در يك حلال آلي ميتوان نانو سيم ها را جدا و مطالعه كرد.

كلمات كليدي: