شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سردبير : محمد اكبري
ويراستار : اسلام هورن
وب سايت : http://aud.tums.ac.ir
ISSN Online : 2008-2657
نشاني : تهران ـ خيابان انقلاب ـ نبش صفي عليشاه ـ دانشكده توانبخشي ـ گروه شنوايي شناسي، كد پستي: 1148965141 تلفكس:2177621188، پست الكترونيك: aud@tums.ac.ir
شماره تماس : 021-77621188

ليست شمارگان