no-image

مديريت توليد و عمليات

سردبير : دكتر بهرام رنجبريان
ويراستار : دكتر مجيد اسماعيليان
ISSN : 2251- 6409
ISSN Online : 2423-6950
نشاني : اصفهان - خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان - ساختمان كتابخانه مركزي، معاونت پژوهشي و فناوري، اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر مجله مديريت توليد و عمليات، پست الكترونيك: pom@res.ui.ac.ir
شماره تماس : 031-36699514

ليست شمارگان