نشريه روان پرستاري

نشريه روان پرستاري

سردبير : دكتر مسعود فلاحي خشكناب
ويراستار : دكتر محمدرضاشيخي
وب سايت : http://ijpn.ir
ISSN : 2345-2501
ISSN Online : 2345-2528
نشاني : تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري مامايي تهران، انجمن علمي پرستاري ايران، فصلنامه روان پرستاري، صندوق پستي:398/14195 ، فكس: 66592535 -021، ايميل: info@ijpn.ir
شماره تماس : 021-66592535

ليست شمارگان