بيهوشي و درد

بيهوشي و درد

سردبير : فرناد ايماني
ويراستار : سعيدرضا انتظاري، علي نقره كار
وب سايت : http://jap.iums.ac.ir
ISSN : 2228-6659
ISSN Online : 2322-3324
نشاني : تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دفتر بخش بيهوشي و درد، صندوق پستي : 1366-14515 ، پست الكترونيكي:japisrapm@gmail.com
شماره تماس : 021-66515758

ليست شمارگان