جمعه، 9 آبان 1393
كاربر مهمان | ورود
امروز:
جستجو 418
مشاهده جزئيات75
دانلود39
ديروز:
جستجو 739
مشاهده جزئيات 268
دانلود 118
 
   
 
جستجوي 146601 مقاله و 111557 متن كامل در ميان 372 مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 3، شماره 4
 1. كاربرد ديدگاه پديدارشناسي ون‌مَنِن در مطالعات برنامه درسي
  عيسي برقي
 2. نقش فراشناخت در فرآيند يادگيري
  زينب صادقي، رضا محتشمي
 3. اهميت تدريسِ الگومحور در آموزش دانشجويان پرستاري
  جميله مختاري نوري، عباس عبادي ، فاطمه الحاني، ناهيد رژه
 4. جايگاه هوش هاي چندگانه در دست يابي به اهداف مراكز آموزش الكترونيكي
  عادل زاهد بابلان، مهدي معيني كيا
 5. شبيه سازي در آموزش پرستاري
  مهرنوش پازارگادي، رقيه صادقي
 6. يادگيري مبتني بر وب؛ مرور سيستماتيك تنوع‌پذيري مداخلات
  محبوبه نظام آبادي، حامد باستين
 7. مقايسه وضعيت آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري
  يدا... سياوش وهابي، عباس عبادي، رمضان رحماني، عباس تولائي، عليرضا خاتوني، سيدداود تدريسي، علي طيبي، مرتضي خاقاني زاده، اسماعيل حيدرانلو
 8. برون‌دادهاي نامطلوب يك دانشكده و عوامل مرتبط با آن
  نويسندگان: زهرا تقربي *، اسماعيل فخاريان ، فخرالسادات ميرحسيني ، سيداصغر رسولي نژاد ، حسين اكبري و حسين عاملي