مستندات علمی

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

آفات شهري و مديريت تلفيقي در كنترل آن‎ها بندپايان و جوندگان

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003102.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: جمعه، 1393/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 358

اولين درسنامه بيهوشي و مراقبت‎هاي ويژه مغز و اعصاب

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003103.jpeg
ناشر مستند:
تاریخ انتشار: جمعه، 1393/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 436

تدوين رضايت نامه آگاهانه در پژوهش‌هاي زيست پزشكي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003104.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: جمعه، 1393/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 156

شناسايي و ارجاع افراد در معرض خطر اچ آي وي متن آموزشي كاركنان بهداشتي درماني

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003105.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: جمعه، 1393/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 50

مشاوره و آزمايش اچ آي وي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003106.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 206

سلامت شغلي و ايمني در بيمارستانها و مراكز درماني

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003108.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 293

سونوگرافي پستان

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003109.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 293

تصميم گيري قدم به قدم در جراحي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003124.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 273

مروري بربيماري‌هاي متابوليك مادرزادي، علايم باليني، تشخيص و درمان

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003125.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 531

استقرار و مميزي سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003126.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 720000

فيزيولوژي ورزش جلد 2

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003127.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1390/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 899

فيزيولوژي ورزش جلد 1

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003128.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1390/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 769

آميب ها

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003129.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1390/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 242

ايمني در تحقيقات علوم دارويي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003130.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1390/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 242

رويكرد جامع فيزيوتراپي در اختلالات حركتي كمربند گردني-شانه اي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003131.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1389/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 393

ايمونولوژي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003132.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1390/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 1121