دندانپزشكي كودكان و نوجوانان (جلد دوم)

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي تهران
شرح : فصل 18- دندانپزشكي ترميمي
فصل19- درمان پوسيدگي هاي عميق، باز شدن پالپ زنده و دندان هاي بدون پالپ
فصل20-التهاب لثه(ژنرويت) و بيماري پريودنتال
فصل21- چگونگي درمان ضربه هاي وارده به دندان ها و بافت هاي نگاه دارندگاْن ها
فصل 22- درمان پروتز در بيماران نوجوان
فصل23- مشكلات دندانپزشكي كودك ناتوان(معلول)
فصل24- رشد صورت و قوس هاي دنداني
فصل25-اتتيك صورتي و سفالومتري كليدي، براي تكميل طرح درمان
فصل26- اداره مشكلات فضا
فصل27- تشخيص و اصلاح ناهنجاريهاي كوچك در دوران تكامل دندان ها
فصل 28- اقدام چند جانبه براي درمان بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
فصل 29- دندانپزشكي كودكان و آسيب شناسي تكلم، تكلم و توانائي هاي زباني در كودكان
فصل 30- اداره مطب
فصل31- بهداشت دهان جامعه نگر
برچسب ها :
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 1319
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003070.jpeg