فصلنامه ترميم (شماره 3) - اولين نشريه تخصصي پزشكي بازساختي

ناشر : شركت سل تك فارمد
شرح : حالا كه سال جديد از راه رسيده و خورشيد دوباره برآمدن آغاز كرده است فرصت را غنيمت مي شماريم و از شما دعوت مي كنيم پرسش ها پيرامون موضوعات مطرح شده را با ما در ميان بگذاريد تا پزشكان در گروه هاي تخصصي به آنها پاسخ دهند. بدون ترديد نظرات و پيشنهادهاي شما، در رسيدن به هدف اصلي اين فصلنامه كه آگاهي رساني است ما را ياري مي رساند. در اين مسير همراه ما باشد.

مدير مسئول: دكتر ناصر اقدمي
سردبير: فرانك فراهاني جم
همكاران علمي: دكتر حميدرضا جمشيدي، دكتر اميرعلي حميديه، دكتر حسين بهاروند، دكتر سعيد بيان الحق، دكتر محمد نصر اصفهاني، دكتر مهدي توتونچي، دكتر هدي مدني
وب سايت نشريه: http://www.celltech.co
ايميل نشريه: info@tarmimmag.com
برچسب ها :
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 80
قیمت : 100,000 ريال
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001184.jpeg
براي دريافت نسخه چاپي مستند، هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88480167-021 را به عمل آوريد.