فصلنامه ترميم (شماره 2) - اولين نشريه تخصصي پزشكي بازساختي

ناشر : شركت سل تك فارمد
شرح : شركت سل تك فارمد با اتخاذ استراتژي و با بكارگيري مهندسان صنايع، نرم افزار و مكانيك در تلاش است كه در اولين گام با ايجاد تغييراتي در فرآيند و روش توليد و كنترل روند توليد با استفاده از نرم افزارها هزينه توليد محصولات خود را به گونه اي كاهش دهد كه امكان دسترسي به اين درمان براي بخش بيشتري از جامعه فراهم شود. واقعيت اين است كه ما اعتقاد داريم كه اگر نتوانيم دارويي توليد كنيم كه حتي مردمي كه زير خط فقر هستند بتوانند از آن استفاده كنند عملا دارويي توليد نكرده ايم.

مدير مسئول: دكتر ناصر اقدمي
سردبير: فرانك فراهاني جم
همكاران علمي اين شماره: دكتر رامين حشمت، دكتر محسن عمادالدين، دكتر نرگس لبيب زاده، دكتر ابوالفضل باقري فرد، دكتر عبدالحسين شاهوردي، دكتر ماندانا محي الدين، دكتر فروزان كرمي، دكتر علي واشقاني فراهاني
وب سايت نشريه: http://www.celltech.co
ايميل نشريه: info@tarmimmag.com
برچسب ها :
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1395/07/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 88
قیمت : 100,000 ريال
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001183.jpeg
براي دريافت نسخه چاپي مستند، هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88480167-021 را به عمل آوريد.