فصلنامه علمي -تخصصي نبض تشخيص (شماره 1)

ناشر : انجمن علمي پيشگامان آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شرح :

فصلنامه علمي -تخصصي نبض تشخيص، نشريه انجمن علمي پيشگامان آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي كردستان است. هدف از انتشار اين فصلنامه ارائه مطالب علمي و آموزشي در زمينه علوم پايه،علوم آزمايشگاهي و باليني شامل ميكروب شناسي، ايمني شناسي، خون شناسي، پزشكي -مولكولي، تازه ها و كشفيات علوم پايه و پزشكي مي باشد كه ارتقاي سطح آموزشي و اطلاعات و تبادل و توسعه تازه هاي علمي را دربر دارد.
مديرمسئول: صهيب محمديار
سردبير: رامتين اميد شفاعت
ويراستاران: دلنيا خاني، شيما زندكريمي، روشنك الوندي 
ايميل جهت ارسال مطالب و ارتباطات: ramtinomidi780@yahoo.com
هيئت تحريريه اين شماره به ترتيب حروف الفبا:
منا اماني، رامتين اميدشفاعت، دكتر رحمت الله ايري، ارشيا دارابي، كيميا شيخ احمدي، آرين باوقار، ناهيد خالدي، دكتر سمانه روحي، فائزه شريفيان، سحر صحافي، دكتر ليلا فرهادي، پوريا فروتن پژوهيان، سميه قوامي، رسول كريمي، سيده پريناز مهدوي، صهيب محمديار

برچسب ها :
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1396/03/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 36
قیمت : 100,000 ريال
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001179.jpeg
براي دريافت نسخه چاپي مستند، هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88480167-021 را به عمل آوريد.