بررسي ويژگي هاي مرتبط با سلامت سالمندان جمعيت منطقه مينودر شهر قزوين به منظور طراحي مداخلات پژوهشي در سال 1387

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 5 - شماره 15

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:
كلمات كليدي:
Recognition of the Health Related Factors of Aged Population of Minoodar in order to design Research Interventions (1387)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: The assessment of the elderly’s health condition can help to design interventional studies to promote their satisfaction and quality of delivered medical services. We intended to evaluate health priorities of the aged population of Minoodasht district. Materials and Methods: The data were collected from 119 people aged 60 or over through door-to-door structured interviews containing 25 stems with in the location during March 2009. The data were analyzed using statistical methods. Results: A total of 119 people 57% men and 43% women with average age of 65.7 years old, were interviewed. The most prevalent disease within the target population were musculoskeletal (22.6%), cardiovascular (15.5%), digestive and endocrine (15.5%), infectious (14.3%), respiratory (11%) and CNS (5.9%) disorders. The average rate of hospitalization of the people was 40% per year. The causes of hospitalization were cardiovascular diseases (25%), surgeries (20.5%), infectious diseases (13.6%), eye diseases (9.1%), gynecology (4.5%), and casualties (4.5%) of the total. The average expenditure per prescription was 60330 Rials (Iranian currency). Conclusion: The study revealed that preventive interventions within the pilot proposals should be implemented to improve the health status of the people of the area. A health consultancy unit is also being initiated for this purpose.

قیمت : 20,000 ريال