بررسي نقش پرستار در پيشگيري و مراقبت از پاي ديابتي (يك مطالعه مروري)

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 10 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ديابت به عنوان يكي از بيماري‌هاي غير واگير سهم زيادي از هزينه، زمان و نيروي انساني سيستم‌هاي بهداشتي را به خود اختصاص داده است. اكنون به دليل تغيير در شيوه زندگي، فرايند صنعتي شدن و افزايش طول عمر بيماران، بروز ديابت و عوارض و مشكلات آن بيش از پيش رخ مي‌نمايد و در اين ميان پاي ديابتي يكي از عوارض مهم ديابت محسوب مي‌شود. پرستاران در واقع مراقبين بهداشتي در پيشگيري و تشخيص به هنگام ديابت و عوارض آن هستند از آن جمله مي‌توان به نقش آنان در مراقبت از سلامت، بهداشت، آموزش جامعه، مديريت سيستم بهداشتي، مراقبت از بيماران و ارتقاي كيفيت زندگي اشاره نمود. پرستاران در بعد آموزش وظيفه خطير پيشگيري از ابتلا به پاي ديابتي، نحوه مراقبت از پا و جلوگيري از آسيب به آن را بر عهده دارند. در بعد مراقبت، تشخيص زود هنگام هر نوع تغيير در پوست و حس پا، مراقبت موثر و استفاده از پانسمان‌ها و تكنولوژي نوين را عهده‌دار هستند. در حيطه بازتواني، كمك به تحرك بيمار مبتلا به زخم پا و بيماراني كه پاي خود را در اثر اين عارضه از دست داده‌اند، از وظايف پرستار ديابت است. لذا ضروري است پرستاران به صورت تخصصي آموزش‌هاي لازم را دريافت نموده و هميشه سعي در به روز كردن دانش خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده از آخرين دستورالعمل‌هاي مراقبت از پاي ديابتي به ارايه خدمات موثر پرداخته و موجب ارتقاي سلامت در بيماران ديابتي شوند.
در راستاي ارتقاي سطح دانش پرستاران در اين زمينه، پيشنهاد مي‌شود ضمن تدوين دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي براي پرستاران، گايدلاين‌ها و الگوريتم‌هاي درماني در بخش‌ها و مراكز درماني مورد استفاده قرار گيرند تا علاوه بر آشنايي مداوم پرستاران با رويكردهاي نوين درماني، تمركز بر مراقبت تخصصي در ديابت و پاي ديابتي را افزايش دهند.

قیمت : 20,000 ريال