پيش بيني، پيشگيري و درمان آسيب عصب آلوئلار تحتاني در هنگام كشيدن دندان عقل نهفته

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 6 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

رزيدنت دوره PHD رشته Dental Implantology دانشگاه منچستر انگلستان
هنگامي كه جراح پس از كشيدن دندان عقل تحتاني، بيمارش را معاينه مي‌كند نگران شنيدن اين جمله مي‌باشد، دكتر لب من بي حس شده است. در اين مقاله سعي شده است روشهاي نوين پيش بيني ، پيشگيري و درمان ضايعات ناشي از آسيب عصب آلوئلار تحتاني معرفي گردد.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال